web counter

Kompositsten som benkeplatemateriale

I jakten på det perfekte benkeplate-materialet har kompositsten (eller Breton engineered-stone) utmerket seg som et tilnærmet vedlikeholds fritt og uutslitelig materiale. Noen av de største produsentene i Europa er: Silestone, Caesarstone, Technistone, Quarella, osv. Materialet er en blanding av ca. 93% knust kvarts og ca. 7% bindemiddel som støpes til homogene plater ved hjelp av varme og vibrasjon under vakuum, for så å slipes og poleres på samme måte som granitt. Resultatet er en "super-sten" som både er sterkere og krever mindre vedlikehold enn natursten. I tillegg kan det produseres i mange farger og med forskjellige tilsetninger som gir ulik struktur i den høyglans polerte overflaten.
En overflate som det er tilnærmet umulig å få riper eller flekker på og som ikke krever noe vedlikehold utover vanlig rengjøring. Slikt låter jo som musikk i ørene på alle de som ønsker seg vakre og varige interiører med minst mulig vedlikehold. Og ikke uventet har dette materialet hatt en nesten utrolig vekst i markedet de siste årene. Med fire ganger så høy bruddstyrke som gjennomsnitts granitten reduseres problemet med bruddskader under transport og installasjon sterkt, og den homogene fargen gjør sitt til at eventuelle skjøter er mindre fremtredene enn vanlig for mange typer natursten. På den annen side er det ikke mulig å oppnå like høy glans på poleringen som på de fleste typer granitt.

Veksten for stenplater og da særlig for komposittsten som benkeplate-materiale fortsetter. Industrialisering og rasjonalisering ved hjelp av ny og bedre teknologi i alle ledd av produksjonen sammen med økende import fra lavkostland gir et vedvarende prispress. Noe som vil føre til at stadig flere vil finne det økonomisk gunstig å velge sten i mange sammenhenger. En noe høyere pris tas lett igjen i den langt lengre levetiden på interiør løsninger av stenmaterialer.
Granitt og kompositsten antas å forbli de mest etterspurte oppgraderings valgene for benkeplater også de kommende årene. For materialer av typen akryl / polyester kompositt (Corian / Avonite / osv.) har veksten flatet ut de senere årene. Det skyldes nok i stor grad prisfallet på sten.

Hvite og lyse plater i komposittsten er nå i ferd med å overta for de tradisjonelle svarte / mørke natursten platene som har vært dominerende i mange år her hjemme. Og de nye tynne 12mm kompositstenplatene kommer sterkt som benkeplate-materiale.
Veggene rives, åpne planløsninger kombinert med en kjøkkenøy erstatter nå veggen som tidligere skilte kjøkkenet fra stuen.

Kompositsten gikk til topps i denne testen for noen år siden, men sammenliknigen er like aktuell i dag. Amerikanske Consumer Report (lik norske Forbrukerrapporten) gjør hvert år omfattende tester av alle kjøkken relaterte produkter som for eksempel benkeplate-materialer. De tester motstandsdyktighet mot slitasje, riper, varme, flekker, fall av harde gjenstander osv. Og hvor enkelt eller vanskelig det er å rengjøre og vedlikeholde benkeplater av de ulike materialene.
Kompositsten gikk til topps igjen som det mest ideelle materialet til benkeplater i et kjøkken. Rangert etter sammenlagte poeng fra de ulike test kategoriene så listen slik ut:

1. Kompositsten (av kvarts) 84 poeng (CaesarStone, Silestone, Technistone, Quarella, osv.)
2. Granitt 81 poeng
3. Keramiske fliser 61 poeng
4. Rustfritt stål 57 poeng
5. Laminat 50 poeng
6. Akrylkompositt 48 poeng (Corian, Avonite, LG-HiMacs, Kerrock, Swanstone, osv.)
7. Marmor 45 poeng
8. Betong 41 poeng
9. Limestone (kalksten) 39 poeng
10. Heltre 29 poeng

Noen er nok overrasket over at et materiale som Corian kommer så langt ned, men det er den dårlige motstandsdyktigheten mot riper som særlig trekker ned. Som en kommentar til rangeringen kan det sies at det finnes heltre som kunne ha plassert seg høyere, laminat som kunne ha vært lavere osv. Men totalt sett stemmer dette godt med vår egen omtale av benkeplate-materialer.
Uansett er det helt klart at ingenting kan måle seg med kompositsten eller granitt som benkeplater. Noe som gjenspeiles i den økende etterspørselen etter nettopp disse materialene de siste årene.